Eskişehir İnşaat Firmaları

Eskişehir inşaat firmaları çeşitli bileşik düzey inşaat,projelendirme ve tamamlama çalışmalarını yerine getirir. Şirketin ana faaliyettürleri inşaat tamamlanması, bina tesislerin inşaatı, Tasarımı ve eksteryerintasarımı. Çeşitli ölçekli inşaat hizmetleri teklif etmekle birlikte, şirket hemmüşteri, hem de icracı ve CEO’su fonksiyonları yerine getiriyor.
Eskişehir inşaat firmaları” inşaat aktivinde hem başarıyla yerine getirilmiş hem de inşaatı devam eden tesisler var. Bunlardanevleri, alışveriş merkezleri ve marketler, beş yıldızlı otelleri, idaribinaları, spor kompleksleri, sanayi ve ambar yapıları belirtebiliriz.
Eskişehir’in inşaatpazarında şirketimiz 2008 yılından beri faaliyet gösteriyor, ama buna rağmen,bizim büyük iş tecrübesi Fazla profilli ve karmaşık nesnelerin yapımı sırasındastandart olmayan hususların etkili çözümünün bulunmasında yardımcı olur.
Yönetim ve mühendislik-teknik personelin büyük iş tecrübesi,özel hammadde, malzeme ve projeksiyon güçlerin olması, projenin kalite ileyerine getirilmesi için müşteriye en uygun ve elverişli çözümler sunmaktadır.
Eskişehir İnşaat Firması” işe sorumluluk yaklaşımınave tesislerin zamanında teslim verilmesine garanti eder. İşin her aşamasındateknolojilere uyum, kalite kontrol, düzgün idare edilmesi sağlanıyor.
Inşaat şirketi her müşteriye bireysel yakınlık ile, projenintüm safhalarında yoğun ilişkide çalışıyor, ekonomik, teknik ve proje planlarınımüşterinin isteklerine uygun olarak yerine getirir.
Özel proje bürosu müşterinin isteklerine göreproje-araştırma çalışmalarının götürüyor, tam proje belgelerini, yapıların içtasarım projelerini hazırlar.
“Eskişehir inşaat şirketi”nin esas prensibi işe dürüst,ustaca yaklaşımı, yapıların kalite ile, tüm özelliklerine uygun zamanındadevredilmesi ve bütçe dahilinde yerine getirilmesinden ibarettir

Reklamlar

Eskişehir İnşaat Firması

 1. 1992 yılından itibaren Eskişehir’de faaliyet gösteren inşaat firmasıdır.

  ” Holding” 1992 yılında Eskişehir’de büyük ölçekliprojelere sermaye yatırır. Şirket Eskişehir ekonomisinin dünya pazarındakatılımını sağlayarak ürün ve kalitesini optimize çalışıyor ve bu yöndeçabalarını göstermektedir.

  Baş ofisi Eskişehir’de bulunan “Holding” en yeniteknolojilerin uygulanmasına ve üretim sürecinin özel önem vermektedir. “Holding” üç temel iş alanlarındaki faaliyet göstermektedir. Bunlar İNŞAAT,TURİZM ve ENDÜSTRİ alanlarını kapsamaktadır. Şirket ayrıca spor kulüplerinin,tesislerin kurulmasına yatırım yaparak, Eskişehir’de spor hareketiningelişmesine katkı vermeye çalışıyor. ” Holding”, aynı zamanda, hemşirkete hem de onun güçlerine karşılıklı yarar getiren uluslararası dalları datesis etmiştir.

  IDM Denetim Geliştirme ve İzleme gibi açıklanıyor. Bizgelişim projelerini uluslararası kalite standartlarına uygun olarak kontrolediyoruz ve işin etkinliği, şeffaflığı ve gerçekliğini sağlamak dayanarak faaliyetgösteriyoruz. Amacımız mükemmel ve tam olarak gelişme sonuçlarınınulaştırılmasını sağlamak ve inşaat pazarında sürekli müşteri hizmetleriniyaratmaktır.

  Şu anda, IDM inşaat sektörü kapsamında aşağıdaki temelhizmetleri sunmaktadır:

  Denetim
  Elden çıkarılan inşaat projeleri kontrol, teknik kaliteninmali etkinliği, karlılık ve değerlendirilme.

  KALKINMA
  Sözleşme ve ihale Yönetim Giriş, inşaatın tam olarakdevredilmesi, iç iç ve projelerin yeniden gelişimi, süreç ve maliyet Nasıra,projenin tasarımı ve inşaatın planlanması.

  İZLEME
  Mevcut inşaat projelerinin izlenmesi, bölgede güvenliğinsağlanması, teknik kalitenin değerlendirilmesi, mali yararlılığı ve sürecinyönetilmesi.

  Ayrıca, IDM inşaat bölgesinde reklam, fizibiliteesaslandırmanın analizi ve değerlendirilmesi gibi inşaat ile ilgili danışmanlıkhizmetlerinin gösterilmesini, ayarlanabilir hukuki danışmanlık ve inşaatpiyasasına uygun olan iş aracılık ve kolaylaştırma, ayrıca rekonstrüksiyon,tasarım ve tamir ve bakım planı gibi hizmetleri sunmak ediyor.
  İnşaat Malzeme Fabrikası çimento içeren kimyasal inşaatmalzemeleri üretmektedir. Çeşitli toz türleri üretmek için iki üretimprosesinden kullanılır; bu işlemler, özünde bir ve beş kg depolama hacmi olaniki paketleme hattını bağlanır. Fabrika yılda 30000 ton toz üretir.

  ÜRÜN VE HİZMETLER
  Estetik ve konstrüksiyon Esaslı Tuğlalar inşaat MalzemeZavoduna, aynı zamanda, 2006 yılında faaliyete başlamış modern tuğla fabrikasıda içerir. Rusya’nın Devlet Sivil Mühendislik Üniversitesi uzmanlarının kılavuzunagöre ayarlamalardan fabrika 65 × 125 × 250mm ölçüde sıkıştırılmış tuğlaüretmektedir. Aynı Kafkasya’da koruyucu duvar tuğlaları üreten tek zavoddur.Üretilen tuğla binaların ve fırınların inşa edilmesinde kullanılır. 2007yılında tuğla üreten fabrikanın faaliyete başlaması ile ürün çeşidi artmıştır http://www.makalee.net/2015/04/eskisehir-en-iyi-10-insaat-firmasi.html

Eskişehir ve İnşaat

2003 yılından bu yana faaliyetine başlayan şirketimiz”Eskişehir inşaat“sektöründe faaliyet göstermektedir. Bugünekadar doğruluk, dürüstlük ve istikrar gibi değerleri esas alarak bir çokprojelere imza atan Eskişehir, ülkemizin en güvenli ve kaliteli bina inşaatıyapan şirketlerindendir. Şirketimiz inandığı değerler ve karşısına koyduğuamaçlar doğrultusunda bugüne kadar inşa ettiği projelerde% 100 başarı eldeetmenin gururu ve güveni ile bundan sonra yapacağı tüm projeleri de başarıylatamamlayacağının garantisini vermektedir.

Günümüz ve gelecek nesillerin yaşayacağı döneme uygunbinalar inşa ederek toplumun sosyal yaşamına destek olmayı hedefleyen Eskişehir için tamamlanan her proje sakinlerininyaşam seviyesini her zaman daha iyi yapmak için atılmış ülkücü ruhunyansımasıdır. Modern, sofistike ve modern teknolojiye sahip olan Eskişehir,müşteri ehızlı ve güvenli şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Müşterilerininen kısa zamanda evlerine yerleşmelerini sağlamak için projelerini durmadan inşaederek zamanında bitirmek, bize olan güveni boşa çıkartmadan, aynı zamanda”sakinler rahat, kaliteli ve yüksek hizmet sunulan dairelerdeyaşasın” düşüncesiyle değerlidir.

Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer, onu uygun birfiyatla müşteriye sunmaktır. Bu kendimizden çok müşterilerimiz için duyduğumuzsorumluluk hissidir.

Hayati ihtiyaçlara en ince ayrıntılardan başlayarak bakmakve daima yeniliklere imza atmak Eskişehir ana iş prensibidir. Şirketimiz builkeleri hayata geçirirken mükemmel iş birliği ve takım ruhu düşüncesiyleyüzlerce aileye güzel bir yaşam sunmak için yeni projelerle onlarınhayallerindeki evleri inşa etmeye devam ediyor.

Misyonumuz güven, istikrar ve kalite değerlerine bağlıkalarak, her aşamadaki profesyonel birlikte hayata geçirdiğimiz projeler ilemüşteri memnuniyetini en üst düzeye yükseltmek, onların zamanına ve haklarınasaygı duyup aramızda kalıcı dostluklara dönüşen ilişkiler

http://www.makalee.net/2015/04/eskisehir-en-iyi-10-insaat-firmasi.html

Eskişehir İnşaat Firmaları

 1. Şirketimizi size sunmaktan büyük memnuniyet duyuyor veilginiz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Fatih şirketi faaliyetine 1989yılında Eskişehir’de bir çok bina ve tesis tasarımı ile başlamıştır. Şirket 1999 yılından faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden yüksekkalitesi, sürekli gelişimi ve profesyonelliği elinde rehber tutan şirketimiz,faaliyet gösterdiği yıllarda ve ülkeden ötesinde çok sayıda projelergerçekleştirmiştir. Şu anda Fatih şirketi her türlü proje, onarım, inşaat vetasarım işlerinin üstesinden yüksek düzeyde gelir. Bu da Fatih şirketininişinin çok yetenekli, uzun yılların birikimine dayanan yetenekli düzenlenenheyet aracılığı ile gerçekleştirmesinin göstergesidir. hep önde olmamıza,mükemmel hizmet ve onların tüm isteklerini yerine ortam ki, dünyada artanihtiyaçlar, gel işen teknoloji ile birlikte insanlar daha modern, daha kalitelive daha güzel evler, iş yerleri, alışveriş merkezleri vb. ile tatministiyorlar. Bu yüzden de biz geniş olanaklar, uygun koşullar yaratarak işimizibu yönde geliştiriyoruz. Bütün bunların sağlanması için şirketimiz daimainşaatın modern yöntemlerine, uluslararası standartlara ve etkinliğindeuyguluyor. İşte bunun sonucu olarak Eskişehir inşaat firmalarının projeleri tümparametrelerine göre özgünlüğü ile seçilir ve çağdaş ihtiyaçlara cevap verir.

spor salonlarına farklı bir bakış açısı

Bakü Şehir Gençlik ve Spor Genel idaresinin temel görev ve işlevleri şunlardır:

Kentte genç nesli ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel gelişiminin ulusal stratejik politikasına uygun terbiye etmek;
Gençler ve gençlerle, beden eğitimi ve spor alanlarında toplumun demokratik gelişiminin taleplerine cevap veren politikaları hayata geçirmek;
Şehir genelinde gençler ve gençlik politikalarına, beden eğitimi ve sporun geliştirilmesine ilişkin hazırlanan Devlet Programlarının uygulanmasını sağlamak;
Spor salonları çeşit Bakü şehir yarışlarının sağlamak;
Spor çeşit şehir takımlarının hazırlığını organize ve onların cumhuriyet yarışmalarında katılımını sağlamak;
Spor çeşit şehir rekorlarının onaylanması, uygun spor derecelerinin verilmesi ve diğer yüksek derecelerin verilmesi ile ilgili uygun kuruluşlar qarışısında vesadetin kaldırılmasını sağlamak;
Genç kuşağın yaratıcı potansiyelini, gücünü, bilgi ve becerisini ulusal devlet quruculuğuna, ekonomik ve sosyal kalkınma programlarının uygulanmasına yöneltmek;
Şehir bölgesinde gençlik örgütleri, spor federasiyalarının, diğer gençler, beden eğitimi ve spor birliklerinin faaliyetlerini koordine;
Gençlerle, beden eğitimi ve spor alanlarında dış ülkelerle işbirliği ilişkilerinin kurulması işinde ve geliştirilmesinde yer almak;
Şehirde beden eğitimi ve sporun teşviqini ve dağıtılmasını sağlamak
Çalışan gençlerin ve yetişkinlerin haklarının korunmasına yönelik çalışmaların yapılması;
Gençler ve gençleri milli adet geleneklere aykırı olan işlerden uzaklaştırarak sağlıklı yaşam tarzına uygun terbiye etmek;
Nüfusun sağlıklı yaşam tarzına dahil edilmesini sağlamak;
Şehit, dezavantajlı ve aile korumasından mahrum olan gençler ve gençlerin sorunlarının tanımlanması ve onların çözümü yönünde çalışmaların yapılması;
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile belirlenmiş diğer görevleri yerine getirmek.
http://www.makalee.net

en büyük inşaat firmaları

“AZİMPORT” MMC inşaat firması pazarda 2004 yılından itibaren faaliyet ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en büyük inşaat şirketlerindendir. Şirletin gelişmiş altyapısı proje belgelerinin hazırlanması aşamasından başlayarak tesiste kullanıma verilmesine kadar tüm işler kompleksinin kaliteli yerine getirilmesini sağlıyor. Yıllar içinde “AZİMPORT” şirketi mühendis-inşaatçılar, mimarlar ve mimar-dizaynerlerden oluşan profesyoneller takımını istihdam etmiştir. Modern donanıma sahip olan, en iyi malzeme ve çağdaş yerli ve yabancı teknolojileri kullanan şirket kısa sürede işlerin yüksek çözünürlükteki yerine getirilmesini garanti eder. İstenilen yapıcı mürekkebliye sahip olan çalışmaları hayata geçiren firma Bakü şehrinin abadlaşdırılmasına kendi tövhesini verir. Her gerçekleştirilen proje unikallığa ve karmaşık yaklaşıma sahiptir. Devlet Bayrağı Meydanı paytaxtımızın dikkate yerleri sırasında kendi yerini aldı. Devlet Bayrağı Meydanı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev cenablarının 17 Kasım 2007 tarihli kararnamesi üzerine kurulmuştur. Devlet Bayrağının projesi bu alanda dünya çapında deneyime sahip olan ABD’nin “Trident Support” şirketi tarafından hazırlanmıştır ve “AZİMPORT” MMC şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Yakın gelecekte şirket Azerbaycan’ın çağdaş yaşamına bir takım yeniliklerin dahil edilmesini planlıyor ki, onlar şeherimizin sakinlerini olumlu yönden teeccüblendirecek. www.makalee.net

uğur inşaat

“Uğur-97” inşaat şirketi 1997 yılında kurulmuştur. Faaliyetinin ilk döneminde üretim atölyeleri, ofis ve mağazaların inşa edilmesi de verdi. 1998 yılından başlayarak, şirket aktif olarak Bakü şehrinin inşaat biznesine katılır.

Kısa bir süre içinde “Uğur-97” şirketi tarafından şehrimize takılar getiren “lüks” derece konut inşa edilmiştir. R. Behbudov Caddesi’nde 9, 10, 16 ve 18 katlı 3 ev inşa edilmiştir. 2001 yılında ise Ulusal Bank’ın yakınında Ş. Bedelbeyli Caddesi’nde 19 katlı ev inşa edilmiştir. Planlanan 19 katlı 3 evlerden birinin, Bakü sirkinin yakınlarında yapılışı sona ermiştir. Bunlar duvarları tuğla yüklü karkas evlerdir. Karkas ise betondan dökülme. Evler, toplam alanı 150 224 m2 gibi olan 3 ve 4 odalı menzillerden ibarettir. Bunlar başkentin en iyi bölgelerinde bulunan, yüksek kaliteye cevap veren seçkin evlerdeki daireler. Şirketin projelerinin müveffekiyetine neden, onların Hacı Murad Şukayev gibi, Azerbaycan’ın emektar mimarı adına layık görülmüştür müelifindedir. Mimarlık alanında birkaç uluslararası ödül almış Hacı Murad Şukayev, Moskova’da düzenlenen “Zodçestvo -2001” uluslararası festivalinde 1. derece diploma layık görülmüştür.

Bu binalar sadece “Uğur-97” şirketine özgü olarak özel tarzda inşa edilmiş ve birbirini tamamlayarak kendilerine özgü mimari özelliklerine sahiptirler. “Uğur-97” şirketinin yerine getirdiği inşaat işleri sadece ev tikilişini yok, hem bir bütün olarak tam bir yaşam kompleksini oluşturmaktadır. Binalarda rahat yaşam için gerekli ortamı oluşturulmuştur. Projede çevre alanların yaşıllışdırılması ve yenilemek, eledece garajlar, süpermarket, cemaşirrana ve sair ev hizmetleri, önceden tasarlanmıştır. Bu tür tikilis dünya tecrübesine dayanarak yapılır. Örneğin, R. Behbudov sokağındaki yerleşim kompleksinde, binaların birinin altında, uzunluğu 25 m olan örtülü su havuzu, erkekler ve kadınlar için spor salonları, masaj odaları, sauna, berberranaları, çocuklar için tasarlanmış havuzu, restoranı, kafesi vb. olan “AKUA PARK” ailevi eğlence-sağlık merkezi inşa edilmiştir.

“Uğur-97” nin projeleri Bakü’nün genel mimari planına organik olarak tam uygun kelir. Materyal ve projelerin tamamı, proje kurumsal muvafik devlet organlarında ekspertizadan geçirilerek gerekli sertifika ve lisanslar temin edilirler. Binalar 9 şiddetinde depreme karşı sismik direnci sahiptir.

Onuda göz önünde bulundurmak gerekir ki, “Uğur-97” şirketinin diğer yerel inşaat şirketlerinden ayırt edici özelliği odur ki, burada yüzlerce yerli uzmanlar çalışıyorlar, ayrıca tikiniti için yerel malzemeler kullanılır. Şirket ekonominin petrol alanında en dev vergiödeyicilerinden biridir. Bununlada şirket yerel girişimcilik ve ulusal ekonominin gelişmesine katkıda verir.

“Uğur-97” şirketi, bir yaşam tarzının, hayırseverlik ve sponsorluklada ilgilidir. Bu alanda çocuklar barçasının, okul ve spor kompleksinin inşa edilmesi planlanıyor. www.makalee.net

drup inşaatlarda şirket önemi

Kamu ve özel sektörde 10 yılı aşkın başarılı karmaşık projeler gerçekleştiren “AS Group Investment” Şirketler Grubu bölgenin önde gelen developerlerinden biridir.

Yetkin yönetim, güçlü modern teknik temel ve dünyanın önde gelen teknolojilerinin kullanılması, Şirketler Grubu’nun kısa bir süre içinde kazandığı başarıların temelini koydu. Elde edilen başarılar sırayla “AS Group Investment” in hem Azerbaycan’da hem de diğer ülkelerde geçerli ortak reputasiyasını kazanmaya olanak sağladı.

Tüm projeler, kavramından başlayarak tam teslim verilmesine gibi “AS Group Investment” ve bağlı şirketleri tarafından yapılır.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlar:

 • konutların tasarımı ve inşası;
 • idari binaların tasarımı ve inşası;
 • ticari tesislerinin tasarımı ve inşası;
 • inşaat ürünlerinin üretimi için hammadde temini;
 • Sanayi tesislerinin inşası;
 • yapı malzemeleri üretimi için hammadde temini;
 • yapı malzemeleri üretimi: beton ve beton bloklar, betonarme ürünleri, armokarkas;
 • beton bloklar, kaldırım taşları, bordür;
 • beton katkı maddeleri üretimi;
 • inşaat tekniği ve ulaşım hizmetleri;

Eskişehir en iyi firmalar

Nailiyyetlerimize rağmen durmadan karşımıza koyduğumuz iddialı hedeflere doğru ilerliyoruz:

 • Geliştirici ve inşaat alanında Kafkasya bölgesinin beş liderinden birine dönüşmek;
 • Projelerin güvenilirliğini ve yatırımcıların gelirliyini artırmak;

Misyonumuz mevcut gelenekleri korumakla ve modern teknolojileri kullanılarak içtimai önem arz eden projeler hayata geçirmektir. Amaç – “AS Group Investment” üretim ürünleri ve hizmetleri ile temas eden her insan için rahat ve güvenli gelecek sağlamak. Bunun için biz dünya çapında şirketlerinin Kafkasya bölgesinde önde gelen ortağına dönüşmek istiyoruz. Böyle şirketlerden biri olan Belçika’nın “Besix Group” şirketi ile işbirliği gurur duyuyoruz.

www.makalee.net

İnşaat şirketi sahibini hayatı

Kalinin adına Leningrad Enstitüsünü ve Bakü Devlet Üniversitesi’nin hukuk bölümünü bitirdi.

Petersburg kentinde “Aurora” EİB-de usta, daha sonra ise sırasıyla reisi, “20. paralel” departmanında ticari direktörü olarak çalıştı.

1994-1996 yılları arasında “Sümer” firmasında ticari direktörü olarak çalıştı.

1996 yılında İlandağ-SA şirketini tahsis etmiştir.

Sonradan 2007 yılında “Baytaş-Bakü”, 2001 yılında Qaranti İnşaat, 2010 yılında “Deniz” Bahçe ve 2011 yılında “Evrika” liseyi kurumlarını tesis etmiştir.

2012 yılında inşaat firmaları çok yıllık faaliyetlerini genelleme yeni “Miner” MMC şirketini tahsis etmiş ve kurucusu olduğu diğer kurumların etkinliğini “Miner” şirketler grubu adı altında geliştiriyor.

Xudu Rzayev geniş kapsamlı kamuoyu tarafından nüfuzlu iş adamı olmasının yanı sıra aynı zamanda eylemleri ile akılda kalan bir hayırsever olarak tanınmaktadır. Onlarca olgular Xudu Rzayevin dövletçiliyimize sadık, milletine ve halkına düşkün olan büyük manevi değerlere sahip bir insan olduğunu gösteriyor. www.makalee.net

paşa inşaat firması

“Paşa İnşaat” Azerbaycan’da ticari ve konut binalarının uluslararası standartlara uygun inşaat alanında uzmanlaşmış lider bir şirkettir ve bir dizi önemli mekanlarda hem mükemmel mimari, hem de inşaat-inşaat işlerinin kalitesi açısından ileri gelen muhteşem projelere imza atmıştır.

Son birkaç yıl içinde, Bakü’nün genel görünümünün önemli ölçüde değişiminde önemli rolü olan benzersiz layihelerimizin çoğunluğu kentin ünlü sahil milli parkında mötebercesine yer tutup.

Öne koyduğumuz temel amaçlardan biri ise estetik güzelliğe sahip tesisler inşa etmekle birlikte, daimi müşterilerimiz ve sakinler için olağanüstü imkanlar sunmak amacıyla, inşaatı tamamlanmış tesislerin profesyonel yönetilmesini sağlamaktır.

Layiherimizin çoğunluğunda ilk tasarım kavramından tutmuş, inşaat-inşaat işlemlerinin yönetilmesine ve tamamlanma çalışmalarından sonra teknik destek hizmetlerinin yapılmasına kadar, müşterilerimiz ve onların sermayedarları ile yakından işbirliği yapıyoruz.

Bu yaklaşım her nesnenin yapımı için gösterdiğimiz ilk çaba ve cehdlerimizi müşterileri tam tatmin edecek bir şekilde tamamlamaya olanak tanır.

Her özel nesnesi kendi kategorisinde (azami) yönetmek için gerekli tecrübeyi sağlamak üzere şirketimizde gayrimenkul tesislerinin yönetilmesi üzere gruplar faaliyet gösteriyor. Biz eminiz ki, gayrimenkul tesislerinin yönetilmesi üzere emekdaşlırımız Azerbaycan’da sadece en mükemmel imkanlara sahip değil, aynı zamanda, bu hizmetleri en yüksek dünya standartları seviyesinde sağlamak için derinlemesine bilgi ve uluslararası tecrübeye sahip olmak için yaratılmıştır.

http://www.makalee.net